دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

طرح درس روزانه

با سلام

گروه آموزشی امور اداری استان سیستان و بلوچستان در راستای اجرای برنامه عملیاتی خود، در نظر دارد طرح درس های روزانه هنرآموزان محترم این رشته را گردآوری و برترین آثار را به دبیرخانه کشوری امور اداری ارسال نماید. به همین جهت شایسته است هنرآموزانی که در سال تحصیلی جاری دروس مهارتی این رشته را تدریس می نمایند حداقل یک طرح درس روزانه مطابق قالب زیر تهیه و به ایمیل گروه آموزشی استان به آدرس edari.sbedu@gmail.com ارسال نمایند. لازم به ذکر است از برترین آثار تقدیر کتبی استانی به عمل خواهد آمد.

نمونه طرح درس ۱  (تلفیق شایستگی های فنی و غیر فنی، جشنواره الگوهای برتر تدریس)

نمونه طرح درس ۲ (تلفیق شایستگی های فنی و غیر فنی، رتبه دوم جشنواره الگوهای برتر تدریس)

قالب طرح درس ملی روزانه