دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

برگزاری کارگاه آموزشی آنلاین کشوری “آشنایی و کار با نرم افزار OneNote”

با سلام و احترام

گروه آموزشی امور اداری استان با همکاری دبیرخانه راهبری کشوری امور اداری در راستای اجرای برنامه عملیاتی در نظر دارد کارگاه آموزشی آنلاین کشوری با موضوع “آشنایی و کار با نرم افزار OneNote” ویژه هنرآموزان و دبیران رشته مذکور در تاریخ چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۶ برگزار نماید.

برای تمامی همکاران شرکت کننده در وبینار گواهی حضور صادر می گردد.

مخاطبین: کلیه سرگروه ها و هنرآموزان و دبیران مدرس مهارتهای رشته امور اداری ‌کشور تحت پوشش دبیرخانه راهبری کشوری امور اداری (مستقر در خراسان شمالی)

تاریخ برگزاری وبینار: چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۶

مدرس: جناب مهندس جواد اربابی

بستر کارگاه: Adobe Connect

لینک ورود به وبینار: http://94.182.40.50/edariSB (وبینار به اتمام رسیده است)

اسامی همکاران شرکت کننده: مشاهده (گواهی های در تاریخ یکشنبه ۹ اردیبهشت به ایمیل همکاران ارسال شد)

محتوای ارائه شده در وبینار:  دانلود فیلم وبینار