دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

محتوای وبینار بررسی استاندارد مهارت متصدی کاردکس و کنترل موجودی

با احترام

محتوای وبینار هم اندیشی و بررسی و تحلیل نکات عملی مربوط به واحد کار ۱و۲و۳و۴ استاندارد مهارت متصدی کاردکس و کنترل موجودی که در تاریخ پنج شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۰ توسط گروه آموزشی امور اداری خراسان شمالی برگزار گردید جهت استفاده همکاران گرامی تقدیم می گردد.

دانلود محتوای اولدانلود محتوای دوم