دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

وبینار تبیین و تشریح برنامه عملیاتی

با سلام

به منظور تبیین و تشریح برنامه عملیاتی سه ماهه اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ و نحوه ارزیابی عملکرد گروه آموزشی منطقه/هنرآموزان رشته امور اداری، وبیناری در تاریخ دوشنبه ۲۲ آبان از ساعت ۱۶ الی ۱۸ برگزار می گردد. از مدیران هنرستان های مجری این رشته و هنرآموزان محترم رشته امور اداری دعوت می شود در این وبینار حضور یابند.

همکاران جهت ورود به این وبینار می توانند در تاریخ فوق الذکر رمزینه پاسخ سریع زیر را اسکن نموده و یا به آدرس http://94.182.40.50/comsb مراجعه نمایند. به همکارانی که در این وبینار حضور داشته باشند گواهی حضور در کارگاه آموزشی اعطا خواهد شد. لینک ثبت مشخصات در زمان برگزاری کارگاه در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

شرکت کنندگان می بایست ۱۵ دقیقه قبل از شروع جلسه به عنوان کاربر مهمان و با صرفا با وارد کردن نام-نام خانوادگی-منطقه به عنوان نام کاربری خود وارد شوند.