دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

تمدید مهلت ارسال طرح درس

سلام و عرض ادب
پیرو مسابقه ی طرم درس مبتنی بر شایستگی های فنی و غیر فنی همکارانی که هنوز کار تهیه طرح درس را آغاز نکردند مهلت ارسال نمونه طرح درس تا تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۵ تمدید شد.