دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

کارگاه آموزشی الگوهای برتر تدریس

گروه های آموزشی کامپیوتر فنی و حرفه ای و کاردانش، حسابداری کاردانش، امور اداری، هنرهای تجسمی، عمران کاردانش و معماری داخلی فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان در راستای برنامه عملیاتی خود، در نظر دارند کارگاه آموزشی حضوری/مجازی با موضوع “الگوهای برتر تدریس” ویژه هنرآموزان و سرپرستان بخش رشته های مذکور در تاریخ چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۶  برگزار نمایند.

شرکت برای هنرآموزان نواحی ۱ و ۲ زاهدان فقط به صورت حضوری در محل اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی و بررسی محتوای دوره متوسطه استان و برای دیگر هنرآموزان سطح استان به صورت مجازی در بستر ادوبی و از طریق آدرس https://94.182.40.50/comsb ویا اسکن رمزینه پاسخ سریع زیر می باشد.

رمزینه پاسخ سریع ورود به کارگاه آموزشی الگوهای برتر تدریس
https://94.182.40.50/comsb